Post na Blogu

Historia Banków Spółdzielczych

Historia Banków Spółdzielczych

Historia Banków Spółdzielczych

Forma spółdzielczości kredytowej pojawiła się w XIX wieku pod nazwą Stowarzyszenie spółdzielcze, które zorganizowali: Franz Herman i Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Obaj twórcy zaliczani do klasyków spółdzielczości bankowej. Byli oni założycielami spółdzielni kredytowych w Austrii, Niemczech i Prusach. Spółdzielnie te powstawały w miastach dla mieszczaństwa, (głównie rzemieślników) i na wsiach. Celem działania tych spółdzielni było uniezależnienie drobnych wytwórców, zwanych rzemieślnikami i rolników od lichwiarskich pożyczek.

Początki spółdzielczości w Polsce sięgają XV wieku. Były wówczas podejmowane działania na rzecz organizowania na zasadach samopomocowych, pomocy rzeczowej lub finansowej dla najbiedniejszej ludności, głównie chłopów. Stanowiły one wzory spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (SOP).

W XVI wieku zaczęły powstawać tzw. „banki pobożne”, oparte na wzorach wypracowanych w południowej i zachodniej Europie. Określano je mianem przedspółdzielczej formy organizacji drobnego kredytu.[1]   Pierwszym takim bankiem była Fundacja Ostrołęcka Taniego Kredytu, założona w 1577 roku przez ks. Wawrzyńca Białobrzeskiego,  a następnie Bank Pobożny założony w Krakowie w 1585 roku przez ks. Piotra Skargę.[2] Celem powstania tych banków było udzielanie kredytów najbiedniejszej ludności.

Historia polskiej spółdzielczości jest bardzo długa. Pierwsza polska spółdzielnia powstała pod nazwą ruchu społecznego przeciw wyzyskowi ekonomicznemu i lichwie, wspierając najuboższe warstwy społeczeństwa. Za najstarsze polskie spółdzielnie bankowe uważa się Bank Ludowy w Śremie (1859 r.), Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Poznania (1861 r.), Towarzystwa Pożyczkowe w Brodnicy i Golubiu (1862 r.) oraz założoną w 1864 roku Spółdzielnię Kredytową w Środzie Wielkopolskiej.[3]  W 1880 roku rozpoczęło działalność  Stowarzyszenie Pożyczkowe „Praca i Oszczędność” jako początek bankowości spółdzielczej w Jordanowie, a w 1912 roku powstaje Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach.

Sektor bankowości spółdzielczej jest trwałym elementem współczesnego systemu finansowego i stanowi jeden z podstawowych elementów systemu bankowego w Polsce. Obecnie banki spółdzielcze stanowią najliczniejszą grupę banków funkcjonujących w Polsce.

 

[1] Stpiczyński J., op.cit

[2] [2] Inglot S., Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, Warszawa 1976

[3] Biuro Bankowości Spółdzielczej GINB, Banki spółdzielcze w Polsce, Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2008

Brak tagów przypisanych do artykułu

Udostępnij ten post:
Image
Dorota Romek absolwentka wydziału organizacji i zarządzania Politechniki Łódzkiej, ukończyła studia podyplomowe MBA w dziedzinie zarządzania Bankiem Spółdzielczym na Uniwersytecie Rolniczym. Prezes Spółki Skoring BS oprócz efektywnego zarządzania Firmą prowadzi szkolenia dla Banków Spółdzielczych z ramienia ZRBS w Warszawie oraz zajęcia na Uniwersytecie Rolniczym na studiach podyplomowych MBA jest również współautorem licznych pozycji naukowych związanych z integracją Banków Spółdzielczych na rynkach finansowych.

Powiązane posty: